Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Chỉ Có Hai Điều Thôi


Có 2 điều bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.
Có 2 điều bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.
Có 2 điềubạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.
Có 2 điều bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.
Có 2 điềubạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.
Có 2 điều bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
Có 2 điều bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.
Có 2 điều bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.
Có 2 điềubạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.
Có 2 điều bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.
Có 2 điềubạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.
Có 2 điều bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.
Có 2 điều bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.
Có 2 điều bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.
Có 2 điều bạn luôn phải xử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm.
Có 2 điều bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật.
Có 2 điều bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung.
Có 2 điều mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc.
Có 2 điều bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai.


Yên Đỗ sưu tầm

Đăng nhận xét