Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Đón Xuân Xứ Lạ


Xuân về bè bạn đẹp lòng nhơn
Cho dẫu tuyết rơi phủ chập chờn
Nắng mới từng ngày luôn sắc ấm
Thơ hay mỗi buổi vẫn cười mơn
Lời hoa vẫy bút tình tươi mãi
Ý đẹp góp lời nghĩa thắm hơn
Mời tách trà thơm trao xướng họa
Vui cùng chữ nghĩa chẳng hao sờn

Nghĩa chẳng hao sờn vui với thơ
Ru đời xinh đẹp mộng vu vơ
Dù cho ngăn cách lòng luôn nhớ
Dẫu có xa nhau ý vẫn chờ
Tô điểm vườn thi bao sắc thắm
Vun trồng nét bút những hương tơ
Tình người xứ lạ cùng thân ái
Hạnh phúc nhỏ nầy xin được mơ

Hoàng Dũng
Đăng nhận xét