Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Xuân Và ThơThơ vẫn là thơ xuân vẫn xuân
Tình xuân muôn thuở vẫn trong ngần
Tình thơ mấy kiếp sầu muôn nẻo
Thơ vẫn nhìn xuân cảm rất gần!
Có một buổi nào xuân hỏi thơ
Vì sao thơ buồn bả ơ hờ
Xuân ơi thơ chẳng tuôn dòng cạn!
Mà bóng thời gian chẳng chịu chờ!

20150326
Nguyễn Đắc Thắng
Đăng nhận xét