Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu - Nhật Ngân - Nguyễn Đức Tri Ân
Sáng Tác: Nhật Ngân
Tiếng Hát: An Nguyễn

Đăng nhận xét