Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Cảm Xuân Bính ThânNgàn tía muôn hồng xuân đã sang,
Hồi sinh hoa cỏ đẹp ràng ràng!
Trời thêm năm tháng người thêm tuổi,
Xuân khắp đất trời phước khắp bang.
Dương cước mã đề đà bất nghiệm,
Thân lai dậu đáo có suy tàn ?!
Ước mong bốn bể cùng chung sức,
Kiến tạo thanh bình vạn chúng an !

Đỗ Chiêu Đức
***
Họa:Năm qua đàn én dập dìu sang
Phơi phới gió đông sắc rộn ràng
Tết đến tưng bừng trên khắp chốn
Xuân về vui vẻ cả thôn trang
Mùa Dê mới đó mà nhanh thiệt
Trò Khỉ rồi đây cũng sớm tàn
Chỉ ước mong sao dân tộc Việt
Tiến lên cường thịnh với an khang

Quên Đi

Đăng nhận xét