Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Ngày Lập Xuân
Sài Gòn, ngày lập xuân.
Bóc tờ lịch sớm đầu năm.
Mới hay xuân đến trên tường.
Chẳng thấy gió về rét đậm.
Ngỡ xuân còn cách dặm trường.

Hà Nội giờ đang rét đậm.
Sài Gòn nắng nóng chiều đông.
Bâng khuâng chờ xuân đến chậm.
Nhớ ai, một chút nặng lòng.....


Ngõ ngoài mai vàng rực nở.
Chiều đi một cánh chim trời.
Phải lòng xa xôi cách trở.
Nên ta không biết, xuân về đấy thôi....

Hhai

Đăng nhận xét