Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Theo Dòng Sông Mékong Từ Houay Xay Đến Pakbang- Lào


Bãi cát, cồn hoang, vàng sắc thắm
Hai hàng đá dựng đuổi xô nhau
Tàu đi nước đục, tàu đi chậm
Sông chảy theo dòng, sông chảy mau
Một sáng đầu đông vượt núi rừng
Gọi hồn châu thổ nhớ mênh mông
Cây lá khơi nguồn đôi cánh rộng
( Người đi mai biết có về không?)
Khói vườn ai đốt bên nương rẩy
Những khóm dừa xanh, chuối tiếp xoài
Lúa cũng khoe mình đi hỏi nắng
Mưa còn nặng hạt tháng mười hai?
Tôi đi hơi thở sông Tiền thở
Còn đập muôn đời nước Hậu Giang
Chín cửa phụ nguồn nguyên động mạch
Nuôi con người tôi lớn thành thân.

Tiếng máy rên đều ở cuối khoang
Mai lên Pakbang mốt Luang Prabang
Thiếu nữ ven sông gùi một chiếc
Có đảy hương nồng cát Cửu Long?...

Không biết đêm nay , đâu quán trọ?
Thèm chưa- “khao lãm” bếp nhà ai?...
Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Pakbang-Lào- Nov 6-15- 3H20’ pm
Ảnh Sông Mékong về Pakbang –Lào
Đăng nhận xét