Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Mừng Sinh Nhật Huỳnh Hữu Đức

(Ảnh Sinh Nhật Quên Đi 13-02-2015)
Rượu Mừng

Hò ơ...ơ...
Ai về đất Vĩnh mà coi
Đèn hoa rực rỡ sáng soi Xóm Còng
Mười Ba tề tựu đủ đông
Tháng Hai sinh nhật...
Hò ơ...ơ...
Tháng Hai sinh nhật mừng ông giáo già
Khi xưa lịch lãm hào hoa
Bước hàng bô lão thi ca vui đời
Bạn Thơ mừng chúc rượu mời
Đinh Lăng nâng chén không vơi chớ về
Hò ơ...ơ...
Cửu Long sóng nước tình quê
Quên Đi tình bạn chẳng hề đổi thay

Kim Phượng
***
Hò ơ ....ơ
Hò hay thôi thật qyá hay
Ca câu vọng cổ ơ ờ,
chúc say bạn hiền
bây chừ chẳng phải còn teen
Nhưng lòng vẫn thấy hương xuân rộn ràng
Hò ơ .ơ ...

(* Hò bậy,dzui thôi nha,hổng biết chuyện ni)
Thái Huy
***

Mừng Sinh Nhật Quên Đi

Xóm Còng xứ Vĩnh rực đèn hoa,
Mừng chúc QUÊN ĐI cất tiếng oa!
Thi, Phú, Ca, Từ vui sáu tám,
Sinh, ly, hội, ngộ nhớ mười ba!
Lão đương ích tráng đầu chưa bạc,
Cùng thả ích kiên chí chẳng nhòa.
Mong bạn vui thêm... tam thập nhị,
Cháu, con, nội, ngoại cộng hoan ca!

Đỗ Chiêu Đức
***
Mừng Sinh Nhật Quên Đi

Cho dù vẫn phải cố Quên Đi
Ngẫm lại ngày sanh để nói gì?
Tạo hóa sản sinh từ khí tiết
Giờ thiêng tích tụ nở thai nhi
Quê hương chiến loạn đầy đau xót
Nghiệp giáo vinh quang khó sánh bì
Đã trải nhiều năm dài hận uất
Thì sao sớm dễ dứt Quên Đi!

Nguyễn Đắc Thắng
***

Chúc Mừng Sinh Nhật Cụ Đồ Quên Đi

Quên Đi quá khứ chửa quên đi
Xứ Vĩnh khai sinh lắm diệu kỳ
Hiệu trưởng văn bằng Trung Nhất Cấp
Đố Nho nhà giáo mạc song thì
Trời sanh đất dưỡng trâu già trụ
Sóng vổ triều dâng khớp lão suy
Sớm tối vui cùng thơ với thần
Chúc mừng sinh nhật sắp lai hi!

Cao Linh Tử
9/2/2016
***
Thơ Mừng Sinh Nhật Quên Đi

Quên Đi sinh nhật...lại quên đi!
Nhờ bạn "vườn thơ" nhắc nhở....thì
Vội chúc bạn vàng vui,mạnh khoẻ
Tuy xa ,mà biết nói năng gì ??
Nên đành bảy chữ nhờ mail giúp
Chỉ viết tám câu "net" kịp kỳ
Sau Tết dăm ngày...Xuân vẫn đẹp
Vui mừng ĐỨC sắp "cổ lai hy"
Song Quang
Tháng 2 ngày 13
***


Sinh Nhật Giữa Mùa Xuân

Vườn thơ chồi biếc trổ thêm hoa,
Mở mắt chào đời lớn tiếng oa.
Giáo chức làm thơ hay đủ loại,
Quên Đi bằng hữu nhớ mười ba...
Tháng hai sinh nhật nâng ly rượu,
Giữa một mùa xuân uống tối nhòa.
Chúc bạn đồ nho chùm món nhậu,
Đinh Lăng khoản đãi tiệc vui ca...

Mai Xuân Thanh
Ngày 09 tháng 02 năm 2016
***
 Mừng Sinh Nhật Quên Đi

" Quên Đi",triết lý sống tâm ghi 
Chuyện cũ đau thương nhắc ích gì?
Ông giáo thả hồn theo xướng họa 
Ngày ngày vui thú của Quên Đi 

Mailoc

***

Quên Đi Chân thành cảm tạ thầy Phạm Khắc Trí, chị Phương Hà, Yên Dạ Thảo...Gởi lời chúc mừng sinh nhật Quên Đi qua Email.

***Đăng nhận xét