Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Giao ThừaGiao thừa ta độc ẩm
Bên ly rượu tràn trề
Rượu Quỳnh hương thơm ngát
Mà không người cùng say

Người không cùng ta say
Mà ta cũng cứ rót
Ly cạn lại ly đầy
Đưa tiễn cuộc tình phai

Không buồn vẫn cứ say
Rượu uống càng say mãi
Lòng sầu vẫn thêm sầu
Không khóc mà mắt cay

Năm qua như mây bay
Vậy mà ta cứ ngỡ
Thời gian như dừng lại
Buồn đau mãi chốn này

Rượu tình không ai uống
Rượu nghĩa cũng phôi pha
Chia cuộc đời trôi nổi.
Chỉ còn ta với ta ...

Hoàng Kim Mimosa
Giao thừa 2014
Đăng nhận xét