Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Xuân Với Ta


Có ai nâng cốc tiếp khai xuân,
Chẳng lẽ riêng ta đón Bính Thân?
Tuyết lạnh đơn phương nơi đất khách
Canh khuya lẻ bóng giữa dương trần
Nào ai tri kỷ chia đôi xị,
Đâu bạn đồng tâm sớt ít cân?
Cái nặng bấy nay riêng ấy vác
Của tay gẫy súng,mất nghinh tân


Thái Huy


  
Đăng nhận xét