Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

Xuân


Tết này xa xứ quá lâu rồi
Xuân đến lòng ta luống ngậm ngùi
Quê mẹ giao thừa còn gió lạnh
Xứ người chúc tuổi đẫm mồ hôi
Nhang lòng thắp đã trăm dư nén
Gốc tử trông về vạn dặm khơi
Ướm thử Chúa Xuân cho biết với
Ngày nào nắng ấm ở quê tôi

Viên Ngoại Thái Hanh

Đăng nhận xét