Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Tang ThươngNhất tướng công thành vạn cốt khô (*)
Biết bao uổng tử chẳng nên mồ
Lòng dân ta thán vang trời đất
Máu lệ tràn tuôn ngập biển hồ
Gục ngã chinh phu cam lỗi nhịp
Mỏi mòn thiếu phụ chít khăn xô
Uy quyền tham vọng gây chinh chiến
Nhất tướng công thành vạn cốt khô (*)

Quên Đi
(*)  Câu cuối trong bài thơ Tứ Tuyệt  "Kỷ Hợi Tuế" của Tào Tùng đời  Đường
Đăng nhận xét