Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Mưa Rơi Rớt Đêm Qua - Thơ: Như Nguyệt - Phổ Nhạc: Nguyễn TuấnThơ: Như Nguyệt
Phổ Nhạc: Nguyễn Tuấn
Trình bày: Thùy Dương
Hòa âm: Đỗ Hải
Karafun by: Dĩ Vãng Buồn

Đăng nhận xét