Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Có Chi Đáng Để Buồn


Có Chi Đáng Để Buồn

Năm cũ đi rồi, năm mới qua;
Bao nhiêu ký ức sắp phai nhòa.
Chuyện xưa vẫn đấy, nào quên dễ;
Cuộc diện còn đây, há dám pha!
Đất nước gặp hồi gieo vận bĩ,
Tang thương lắm lúc hận thân già!
Muốn xoay đại cuộc tâm cần vững,
Buồn chỉ làm thêm nhụt chí ta.

Danh Hữu
(Paris, 04.01.2017) 
***
Có Chăng Chỉ Vang Bóng Một Thời... 

Khỉ hầu từ giã, trống kê qua,
Chất chứa đau thương ký ức nhòa.
Bạn hữu đồng môn nay ốm yếu,
Anh em chiến hữu thuở an pha!
Nghe thời chinh chiến còn vang bóng,
Thấy buổi binh đao vọng lại già!
Ngậm đắng nuốt cay buồn lữ thứ,
Ly hương đất khách tủi thân ta!

Mai Xuân Thanh
Đăng nhận xét