Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Mưa Từng Sợi Nhớ Đong Đưa


Mưa về từ cõi xa xăm
Bay trên phố cũ âm thầm xót xa
Tường tình rồi cũng phôi pha
Khi yêu thương đã không là của nhau

Mưa dày vò mãi nỗi đau
Dù ký ức đã phai màu dấu yêu
Ta đi từng bước lêch xiêu
Tìm em kỷ niệm những chiều mưa xưa

Mưa từng sợi nhớ đong đưa
Bay trên qúa khứ chơt vừa vỡ tan
Mưa chiều xưa chuyến đò ngang
Ngày em bỏ bến ngỡ ngàng xa nhau ... 

Khiếu Long

Đăng nhận xét