Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Nhớ EmNhớ em quay quắt người yêu ơi!!!
Yêu em anh trông đứng trông ngồi
Một ngày không gọi làm sao ấy
Tình đã, duyên chưa, số tại trời

Ngày cũ xuân nào ta có nhau
Nhưng anh để mất phút ban đầu
Giờ đây hai mái đầu đã bạc
Thời gian còn lại có là bao?

Nuối tiếc thời xuân đi biền biệt
Đêm về môi ấy nhớ môi kia
Mới biết tình là giây oan trái
Gặp gỡ, chưa chi đã phải lìa.

Biện Công Danh

4/1/2013

Đăng nhận xét