Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017Mơ ước thái bình bạn ở đây,
Gọi đâu có đó cánh chim bay.
Quê hương chào đón người lưu lạc,
Đất khách vui mừng ta ngất ngây.
Dương lịch đầu năm mười bảy mới,
Tân niên Tây Tết tuổi xuân này.
Vườn thơ xướng họa lời tha thiết,
Giấc mộng thiên đường thoảng gió mây

Mai Xuân Thanh
Ngày 03 tháng 01 năm 2017

Đăng nhận xét