Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Năm Tàn Cảm TácTháng chạp ta buồn khe gió lọt,
Cuối năm Thân khỉ đột lạnh lùng.
Mùa đông mưa gió não nùng,
Thu đi lá rụng, nhạn trời bỏ không!

Lay cửa rèm văn phòng trống trải,
Trời mưa to trở lại ngoài song.
Trái sầu chín rụng cõi lòng,
Năm tàn lặng lẽ theo dòng thời gian.

Vẳng tiếng nhạc ca vang Thánh Lễ,
Bao niềm vui xiết kể ngập lòng.
Cố nhân, kỷ niệm, ước mong,
Người xưa gặp lại, hư không mơ màng...

Tháng chạp bước lang thang chớp nhoáng,
Mưa mùa đông loáng thoáng bủa giăng.
Bềnh bồng mây gió giá băng,
Năm tàn tháng lụn Đạo hằng sắc không!

Tờ lịch cũ không mong sắp gở,
Lệ chia tay bỡ ngỡ khóc ròng.
Yêu ai chẳng nỡ đèo bòng
Năm tàn, thôi hết dám trông...tuổi mừng!

Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 12 năm 2016

Đăng nhận xét