Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Chuốc Rượu Trăng NgàNgó lên dám hỏi chị Hằng Nga
Vui thú gì không giải Ngân Hà?
Riêng tớ nơi đây vui chén rượu
Bên thềm nghe tiếng nhạc đờn ca!
Trên ấy hẳn buồn im lìm quá
Chị có hiểu không nỗi lòng mà?
Ngày xưa Mạc Tử rao trăng bán
Duyên nay thơ chuốc rượu trăng ngà!...

Nguyên Khang

Đầu Năm Gà
05/01/2017
Đăng nhận xét