Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Bạch Đằng Dậy Sóng!...Thật mến phục nhà ngoại giao Mỹ
Một hành vi tuyệt kỹ thâm cao
Đầu năm lịch sử đón chào
Ted thăm mộ cổ từ trào nhà Ngô
Đánh xâm lược xé cờ Nam Hán
Trận Bạch Đằng giết đám Bắc phương
Ngàn năm lịch sử còn gương
Ngô Quyền quật khởi con đường phải đi
Giờ vận nước thế suy yếu nhược
Đám quan tham bán nước buôn dân
Biển Đông các đảo mất dần
Lòng người đau thắt tinh thần đảo điên
Từ Mỹ quốc pháp quyền quan hệ
Đại sứ gia tính kế giúp dân
Ted đi thăm viếng mộ phần
Ngô Quyền gương sáng đánh quân Hán tàu
Giặc phương Bắc lâm đầu xâm lấn
Hãy theo gương phấn chấn tinh thần
Hồn thiêng sông núi độ thân
Bặch Đằng dậy sóng diệt quân Hán tàu

Nguyên Khang
06/01/2017
Đăng nhận xét