Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Biết Người Còn Nhớ Hay Quên - Thơ: Tuyền Linh - Nhạc: Nguyễn Văn ThơThơ: Tuyền Linh
Nhạc Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Quỳnh Lan

Đăng nhận xét