Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Thơ Tranh:Lời Cầu Nguyện Trong Đêm


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Đăng nhận xét