Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Chút Quà Sinh NhậtĐêm nay Thiên Chúa giáng trần
Có ngôi sao nhỏ tần ngần trong đêm

Sinh nhật anh rồi lại đến em
Thơ hầm chưa chín phải hầm thêm
Khói bay nghi ngút mùi thương nhớ
Trăng thức bên hiên cũng phát thèm

Sinh nhật không nhiều sô cô la
Không rượu sâm banh chỉ nước trà
Ít lát thơ hầm anh thái nhỏ
Trộn vào làm gỏi cha cha cha

Mời em vũ điệu sam ba
Cho tươi nét ngọc thêm ngà gót son
Bánh trăng anh nắn thật tròn
Để chưng giữa tiệc chẳng mòn nhớ nhung

Thơm ngon như nắng tương phùng
Đắm mê như gió bỏ rừng cuốn mây
Mời em một cốc thơ đầy
Bao con chữ nhảy chờ say mặn nồng

Nhược Thu

Đăng nhận xét