Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Hai Ngàn NămNửa vầng trăng đã mẻ
Khuyết chưa vừa sao em
Mẻ thêm phần đau lẻ
Cho khít màu đen đêm

Thuyền xuôi về bến mỏi
Bến em và bến mê
Bơi bao giờ cho tới
Hồn một nửa quên về

Đêm nay quỳ dưới Chúa
Nghe cội sầu chơi vơi
Hai ngàn năm thắp lửa
Còn lạnh quá Chúa ơi ..

Nhược Thu

Đăng nhận xét