Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Nguyện CầuNguyện Cầu

Đêm Thanh chuông gác vang ngân
Chấp tay cầu nguyện con lần chuỗi xin
Cầu cho đất nước an bình
Người dân thoát khổ thương tình Chúa ơi
Giáng sinh nến thắp sáng soi
Hồng ân Thiên Chúa muôn loài hoan ca
Niềm vui trời đất giao hòa
Giáo đường thanh thoát Thánh ca vọng về

Kim Oanh
***
Lời Nguyện Cầu Trong Đêm

Giáng sinh thảnh thót chuông ngân
Con xin khấn nguyện ,chuổi lần cầu xin
Nguyện cho thế giới hòa bình
Chúa thương nhân lọai,tội tình cho vơi
Ngôi cao cứu vớt sáng soi
Hồng ân ban phước muôn người ngợi ca
Đất trời hoan hỷ hài hòa
Thánh Đường vọng tiếng đồng ca vang lung
Amen !

Song Quang 

Đăng nhận xét