Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Ân PhướcVén mây người xuống đã bao lần
Rạo rực tin mừng giảng vọng ngân
Thánh cõi thượng tầng vâng ý Chúa
Dân miền hạ giới đón hào quang
Hiệp thông cứu độ về muôn nẻo
Thẩm thấu phục sinh đến mọi đàng
Thập tự từng gieo mầm bác ái
Nên trồng ân phước giữa trần gian

Như Thị(Lê Đăng Mành)

Đăng nhận xét