Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Nhặt Lá Thời GianNiềm riêng nhắn gởi gió cùng mây
Vườn lá thu phong rụng phủ đầy
Vạt nắng xiêu nghiêng trên phố lạnh
Tiễn thu! Cảm cảnh lòng buồn thay!

Đêm chìm giấc lạnh bóng trăng say
Quên nhớ chào đông đến chốn này
Chén rượu mừng xuân chờ đợi uống
Lặng ngồi nhặt lá thời gian bay…

Yên Dạ Thảo
09/12/2016

Đăng nhận xét