Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Thơ Tranh: Màu Thủy Chung

Chúc mừng 31 năm ngày cưới Chị Lệ Hoa và anh Việt Hải
28/12/2085-28/12/2016


Thơ&Thơ Tranh: Kim Oanh
Đăng nhận xét