Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Một Tình Yêu


(Lệ Hoa – Việt Hải
12/28/1985 – 12/28/2016)

Bao năm hương lửa mặn nồng
Lệ Hoa – Việt Hải vẫn từng có nhau.
Chúc mừng hạnh phúc bền lâu
Trọn bên nhau đến bạc đầu răng long 
Mãi mãi ý hợp tâm đồng
Lệ Hoa - Việt Hải. đậm nồng Tình Yêu.

Hồng Vũ Lan Nhi.

Đăng nhận xét