Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Mừng Sinh Nhật Yên Dạ ThảoNay mừng sinh nhật của "em",Tình cờ mới biết anh xem "trang nhà".
Kim Oanh hé lộ "tranh" quà, (thơ tranh)
Thơ tranh kỷ niệm cười xòa "Vườn Thơ".
Chúc em vui vẻ ước mơ...
Văn chương chữ Việt đợi chờ thi nhân.
"Vườn Thơ Thẩn" rất ân cần,
Tin vui bay đến tình thân phúc lành...


Mai Xuân Thanh
Ngày 25 tháng 12 năm 2016

Đăng nhận xét