Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Mừng Hồng Ngọc Hôn: Lệ Hoa Việt Hải


Ba mươi (mốt) năm Hồng Ngọc Hôn
Còn chi vui, sướng, đẹp hơn lễ này
Xin cùng nhau vỗ nhịp tay
Chúc mừng HOA HẢI tràn đầy Phước Duyên
Muôn sau vẫn đẹp hương nguyền
Trọn tình phu phụ lưu truyền sắt son
Trải dài cuối biển đầu non
Dấu yêu để lại cháu con thuận hoà ...

Hawthorne Dec 26 - 2016
Cao Mỵ Nhân

Đăng nhận xét