Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Cuối Năm Sám Hối“Tiệt hạ”
Năm hết hằn thêm một chút già…
Hận thù ân oán để cho qua…
Chơi cùng bè bạn luôn như thể…
Ở với anh em cứ vậy mà…
Biết kẻ sa cơ đừng nghĩ thế…
Hay ai thất sủng chớ suy là…
Nhìn đời khốn khổ thì nên hãy…
Sám hối …chi bằng đốn cái ta…

Như Thị(Lê Đăng Mành)

Đăng nhận xét