Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

Tiếng Lá Ngàn ThuTừng phím lá buồn giữa rừng sâu
Vạn nốt trầm thăng chẳng thành màu
Ai muốn vẻ đời trên khung vải
Ta đếm đời qua nốt lá sầu

Thung lũng hồn ta cạn hay sâu
Nhạc không làm thước đo thể nào
Núi đứng, vực cao từng điệp khúc
Hay gót trần gian bước thấp cao

Sương thẩm thấu vào giọng lá rơi
Tiếng trời nghẻn lệ lạc cả lời
Câu hát hồ như, chừng đứt đoạn
Tháng ngày chấp nối những cung rời

Trong nẻo rừng sâu nhạc lá rơi
Giữa đáy lòng ta âm khúc đời
Ngàn thu chìm lắng vào cây cối
Tiếng lá âm thầm, tiếng lá rơi


Hoài Tử


Đăng nhận xét