Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Mẹ là Vầng Trăng Quê Hương - Thơ Phượng Trắng - Phổ Nhạc Lý Kiến Trung


Thơ Phượng Trắng 
Phổ Nhạc Lý Kiến Trung 
Tiếng Hát:Tố Ny


Đăng nhận xét