Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Bạn Hiền..Bạn trang-trọng đánh giùm bài thơ nhỏ 
"Dấu thánh " nào cồm-cộm nổi trên tay 
Tay bạn nhỏ, nhưng chân-tình không nhỏ 
Nghèn-nghẹn trong lòng, ấm-áp chiều nay
Thôi như thế , là khởi đầu tốt đẹp 
Bạn Hiền ơi! Ta bỏ viết đã lâu 
Từng con chữ chào thập-thò khép-nép 
Nhảy lung-tung, vần ráp chẵng nên câu
Thơ vài vần , gữi Bạn Hiền thăm thẵm 
Lưu lạc đơn-phương ở chổ lạ tên 
Phải " cố-gắng ", dù xa-xôi vạn dặm 
Đã ngở là " gác kiếm ", cuối trời quên......

Võ Phan Trung


Đăng nhận xét