Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

Lạc Bước


Bên mái hiên đời dạ tái tê,
Mỏi mòn mòn mỏi kiếp xa quê.
Tay suông ôm mộng mà trăn trở
Mắt nhạt vương lòng vẫn mãi mê
Hào khí buông lơi chân lạc bước,
Chí hùng vuột mất mộng nhiêu khê
Mây bay lờ lững vương bờ tóc.
Chút nuối cho ai chạnh nẻo về. 

Hoành Trần
Đăng nhận xét