Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Nhớ NhàXứ người cuộc sống dẫu xa hoa 
Nhưng chẳng làm sao khỏi nhớ nhà 
Nhớ mãi đình xưa đầu xóm vắng 
Nhớ ngôi chùa cổ cuối làng xa 
Ôi tình bè bạn luôn canh cánh 
Mà nghĩa đồng bào mãi thiết tha 
Bốn bể năm châu dù có đẹp 
Đố nơi nào sánh nổi quê ta 

Quang Tuấn
Đăng nhận xét