Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Đêm Nồng(NĐT)Từng trang sách mở giữa đêm nồng
Bỡn cợt chi hoài hở gió ngông?
Lối nhỏ mây vờn, hoa đẫm lạnh
Đồi cao bụi đổ, nắng phai hồng
Bao lần ngọn cỏ trôi đầu lũ!
Mấy độ hoa đào nở giữa đông?
Sóng dữ xô làn đau biển bạc
Thêm dồn bến đục những dòng sông

23 - 4 - 2017
Phạm Duy Lương
Đăng nhận xét