Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Lỡ Một Cuộc Tình - Niềm Thương Vẫn Còn Đó...Lỡ Một Cuộc Tình

(Cảm hứng qua bài thơ "Kêu đò" của MXT)

Đã lỡ cuộc tình,thức đợi ai ???
Tường loang còn đọng dấu hình hài
Chàng đi,vui hưởng niềm an lạc
Thiếp ở,thân mang gió bụi đầy!
Mơ ước mưa ngâu Trời tháng bảy
Để cầu Ô Thước bắt sang đây
"Kêu đò" tan giấc người đang mộng
Tiếng gọi âm vang bến nước nầy!

Song MAI Lý Lệ
3/15/2017
***
Họa: Niềm Thương Vẫn Còn Đó...

Đường tình dang dỡ nhớ thương ai!
Thức giấc đầu ngày dạo gót hài.
Mới đó chàng xa hồn cực lạc,
Hôm nay thiếp lại lệ vơi đầy!
Anh ơi vĩnh biệt buồn cay đắng,
Em khóc chia ly khổ còn đây...
Tỉnh mộng bờ sông vang tiếng gọi,
"Đò ơi" lỡ chuyến tớ nơi nầy!

Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 03 năm 2017Đăng nhận xét