Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Sinh NhậtSinh Nhật 

Sinh nhật người Tây họ đặt mà

Phải đâu tập quán của ông cha
Rằng hay sao thuở nào không dạy?
Nếu dỡ thì ai lại hát ca ?
Đầy túi ăn mừng khui rượu tiệc
Khô nồi chạy vạy lấy chi quà?
Nên thường bắt chước cho xôm tụ
Chúc tụng lời hay để gọi là…!

Cao Linh Tử
4/3/2017

Các Bài Thơ Hoạ
Vui Chút Thôi


Đông –Tây khác chút,bác sao mà…
Tạo dịp mua vui khó vậy cha ?
Đây tớ xa quê đang muốn trối
Đó huynh bám trụ chắc ưa ca?
Nói vui vậy đấy-bằng lòng chứ?
Bỡn tí được không-lỗi bỏ qua?(*)
Đâu phải trên mây sinh lễ nghĩa
Cao Linh Tử,bạn đúng không là…?

Thái Huy

(Xin Thất Vận một chữ)
***
Ngày Sinh!

Hồ sơ lý lịch vẫn khai mà,
Tháng đẻ ngày sinh lẫn mẹ cha.
Tập tục xưa nay giàu lễ nghĩa,
Nhạc vàng chiếu lệ phú đờn ca.
Rượu mừng chúc tụng tùy bằng hữu,
Đãi tiệc tương thân tiện tặng quà...
Mặc khách tao nhân nay có dịp,
Làm thơ mừng tuổi chẳng lơ là!

Mai Xuân Thanh
***
Cõi Thế Có Ta


Tự mình quyết định được đâu mà
Cõi thế có ta do mẹ cha
Sinh nhật khắc ghi ngày hiện hữu
Cuộc đời chẳng khác món ân quà
Mỗi lần kỷ niệm mừng năm tuổi
Một dịp vui vầy rộn tiếng ca
Dấu vết thời gian như biến mất
Tâm hồn phơi phới cứ như là....

Phương Hà
***
Sinh Nhật

Cúng căn lúc nhỏ nhớ đi mà
Lễ lục bát..tuần kính mẹ cha
Con cháu họ hàng mừng tuổi thọ
Anh em bạn hữu xúm đàn ca
Tiệc tùng chủ yếu cầu vui khoẻ
Nào phải kinh doanh để nhận quà
Tây với Ta dù hơi khác biệt
Nhưng thêm sinh nhật có chi là...

Quên Đi
***
Mừng Sinh Nhật

Chúc mừng sinh nhật cũng vui mà
Dẫu biết tuổi đời đáng chú cha
Thân thiết bạn bè chung tiếng hát
Yêu thương con cháu họp lời ca
Nhâm nhi tí rượu xem như tiệc
Xướng họa dăm câu tạm thế quà
Trân quý những gì còn có thể
Nhỡ mai xa cách chẳng quên là

Kim Phượng***
Tiệc Sinh Nhật

Tây âu bắt chước riết quen mà..
Biết rõ tục đâu phải gốc cha
Nhạc sống mướn dàn chơi đẹp mặt
Bia ngon đãi bạn rót nguyên ca
Chủ mời lịch sự châm nhiều món
Khách uống no say dám thiếu quà ?
Thiệp tới không đi thiên hạ bảo ?
Dân tình kỳ cục giống như là….

Nguyệt Anh 
10/3/2017
Đăng nhận xét