Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Mười Sáu Tháng Ba

Vẫn chưa thể nào quên dù 42 năm (1975 - 2017) qua rồi...


Thơ & Thơ tranh: An Nguyen

Đăng nhận xét