Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Tình Hoài HươngDõi cánh hạc về dang gió sương
Trăng lồng mây lạnh gợi hoài hương
Tình trong đã chín chờ xuân muộn
Mộng khép mi buồn đêm vấn vương
Mây trắng có về qua lối cũ
Nón chiều nghiêng nhớ ghé người thương
Sầu riêng nửa mảnh vầng trăng khuyết
Cho gửi tâm tư mấy dặm trường

Bằng Bùi Nguyên

Đăng nhận xét