Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Hạnh Phúc Mang Theo - Sáng Tác Lam Phương -Tiếng Hát Bạch Yến


Sáng Tác:Lam Phương
Tiếng Hát: Bạch Yến
Thực Hiện: Đặng Hùng


Đăng nhận xét