Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Mưa Bụi Trong Nắng Xuân Vàng - Sáng Tác Phạm Anh Dũng - Ẩn Lan


Nhạc và Lời: Phạm Anh Dũng
Hòa âm: Nguyễn Hữu
Trình bày: Ẩn Lan


Đăng nhận xét