Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Nét Chữ Trên SôngTrên cuộn giấy giòng sông
Những ngón chân phiêu bồng
Em một thời viết chữ
Ta đọc những từ ngôn

Bút nào tựa phù sa
Em khuấy động hồn ta
Lời im lìm rung chảy
Bồi lấp đời phong ba

Mặt nước còn lao chao
Sông tím mấy nhịp cầu
Lời xưa còn chấm dấu
Cuộn giấy chảy về đâu

Trên trang giấy năm nào
Ta thả thuyền thương đau
Bơi tìm trong vắng lặng
Nét chữ nào quá sâu


Hoài Tử

Đăng nhận xét