Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

Đề Phổ Minh Tự Thủy Tạ - 題普明寺水榭 - Trần Nhân Tôn - 陳仁宗
題普明寺水榭            Đề Phổ Minh Tự Thủy Tạ
        陳仁宗                              Trần Nhân Tôn


薰 盡 千 頭 滿 座 香, Huân tận thiên đầu mãn toạ hương,
水 流 初 起 不 多 涼。 Thuỷ lưu sơ khởi bất đa lương.
老 榕 影 裡 僧 關 閉, Lão dung ảnh lý tăng quan bế,
第 一 蟬 聲 秋 思 長。 Đệ nhất thiền thanh thu tứ trường.

Dịch Nghĩa:

Viết Nơi Nhà Thủy Tạ Của Chùa Phổ Minh

Đốt thật nhiều cỏ hương khiến mùi thơm tràn đầy toà nhà thuỷ tạ
Dòng nước mới chảy qua không lạnh lắm
Dưới bóng cây đa già nhà sư đã đóng cổng chùa
Tiếng ve đầu tiên xuất hiện, gợi ý thu xa.

Dịch Thơ:

Cỏ hương đốt hết ngát thơm nhà
Nước mát xuôi dòng mới chảy qua
Dưới bóng đa già chùa đóng kín
Tiếng đầu ve trổi ý thu xa


Quên Đi
***
Các Bài Dịch Khác:

Đề Thơ Nơi Nhà Thủy Tạ Chùa Phổ Minh


Thủy tạ thơm hương cỏ tỏa nồng
Nước khe mát mẻ chảy xuôi dòng
Cổng chùa khép dưới tàng đa lão
Ve mới ngân sầu, thu biết không?


Phương Hà phỏng dịch
***
Đề Phổ Minh Tự Thủy Tạ


Cỏ hương Thủy Tạ nhà thơm ngát,
Nước mát theo dòng chảy dưới khe.
Nơi bóng cây đa sư khép cửa,
Ve sầu mới dạo tiếng thu nghe.


Mai Xuân Thanh
***
Tại Nhà Thủy Tạ Chùa Phổ Minh Đề Thơ


Nhà thủy tạ nghìn hương ngan ngát
Nước vừa dâng dịu mát hơi bay.
Đa già chùa vắng cổng cài
Ý thu man mác u hoài tiếng ve.


Mailoc phỏng dịch
***
Đề Thơ Thủy Tạ Chùa Phổ Minh


Thủy tạ thơm lừng hương cỏ đốt
Xuôi dòng nước mát chảy bên khe
Cổng chùa đã đóng, đa tàng cổi
Thu ý bắt đầu trổi tiếng ve


Song Quang
***
Đề Phổ Minh Tự Thủy Tạ


Mùi cỏ hương xông tỏa khắp nhà
Nước dòng mát rượi lững lờ qua
Cổng chùa khép dưới tàng đa cỗi
Gợi ý thu ve trổi giọng ca


Kim Phượng
***
Đề Phổ Minh Tự Thủy Tạ

Thủy Tạ thơm lừng đốt cỏ hương
Dưới dòng nước mát mới khơi nguồn
Cổng chùa sư khép tàng đa rũ
Vọng tiếng ve sầu thu vấn vương


Trần Thị Kim Dung
***
Viết Tại Nhà Thủy Tạ Chùa Phổ Minh

Xông tỏa khắp nhà thơm cỏ hương
Xuôi dòng nước mới thoảng hơi sương
Bóng đa, cửa vắng nhà sư khép
Vẳng tiếng ve đầu thu nhớ thương


Nguyễn Đắc Thắng
2016.10.12
***
Đề Phổ Minh Tự Thủy Tạ

Thủy tạ cỏ hương thơm ngát xông
Nước lên dịu mát chảy theo dòng
Đa già tàng phủ chùa phong kín
Gợi ý thu ve cất tiếng lòng.

Kim Oanh

Đăng nhận xét