Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Chôn Vùi - Vùi Lấp


Xướng: Chôn Vùi

Người đến cho em một nụ cười 
Đan thành giấc mộng tuổi đôi mươi
Khép bờ mi tình xanh rười rượi
Một nửa cho em, nửa cho người

Người đi để lại thoáng ngậm ngùi
Khắc sợi buồn xoá nát niềm vui
Xoa dấu muộn phiền tình ngắn ngủi!
Gom hương yêu lấp cát chôn vùi.

Kim Oanh
***
Họa: Vùi Lấp


Ta đến tìm em mượn tiếng cười
Đem về níu lại tuổi hai mươi
Để nhờ môi thắm tươi màu biếc
Nửa mảnh ta xin, nửa trả người

Em ở xa,đành chỉ ngậm ngùi!
Nổi buồn che lấp cả niềm vui
Bao nhiêu phiền muộn chôn vào mộng
Lấp dấu người thương xuống cát vùi

Song Quang

Đăng nhận xét