Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Hướng Về Miền Trung


Hướng Về Miền Trung

Thiên tai lại đến với miền trung
Bao cảnh tang thương quá hải hùng
Người mất mất trong điều bất hạnh
Kẻ còn còn lắm nỗi lao lung
Gởi lời an ủi với đau khổ
Chi sẻ áo cơm bớt khốn cùng
Chung bọc Âu cơ liền khúc ruột
Xót tình máu thịt chớ ung dung

Trần Thị Kim Dung
***
Miền Trung Ngập Lũ Lụt

Mưa to ngập lụt cả ngoài Trung
Lũ cuốn thiên tai gió bão bùng
Khốn khổ dân nghèo nay hứng chịu
Nhà hư cửa nát hiện đường cùng
Ai ơi ! Cứu giúp tình huynh đệ
Bạn hỡi ! Tương thân nghĩa thủy chung
Nòi giống Rồng Tiên, non nước Việt
Thương người, thiện nguyện của bao dung

Mai Xuân Thanh

Ngày 20 tháng 10 năm 2016

* Hình phụ bản của Lê Đăng Mành

Đăng nhận xét