Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Mùa Hoa Đào Xưa


(Bài cảm tác từ ảnh chụp của Khánh Hà)

Mùa hoa sắc thắm xuân về
Ngày nao cảnh ấy ai kề bên nhau
Giờ sao chẳng thấy bóng nào
Lòng hằng mơ ước bông đào năm xưa


Nguyễn Cao Khải


Đăng nhận xét