Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Dấu Chấm Than!


Lụt ơi! sao quá
buông tuồng
Ngông nghênh sục sạo
chẳng thương mái nghèo!
Thu gầy lạc dấu trăng treo
Trâu mơ lối cỏ, gà đeo bụi bờ

Tao nôi gieo
giọng thẫn thờ
Thềm thơ
nước vỗ chan bờ bể dâu
Rơm trôi quên tuổi dãi dầu
Lạnh tênh bếp củi phụ màu khói lam

Canh trường
thảng tiếng ăn đêm
Bãi đồng bạc thếch
vạc than não nùng
Khuya rắc hiên
giọt rưng rưng
Lũ đi
MẸ cõng oằn lưng đoạn trường

Phù sa
dạo bến vô thường
Đến, đi đày đọa
quê hương chòng chành
Kiếm bè chuối
thả lênh đênh
Xin mây gọi nước
nghiêng nhanh tội làng...
Lũ đi mực đọng chấm than"!"...

Lê Đăng Mành

***
 Ảnh Lụt Xóm Đùng ...Sáng Nay  14/10/2016











Đăng nhận xét